Vjerodostojnost Poslanikovog govora
Vjerodostojnost Poslanikovog govora

Vjerodostojnost Poslanikovog govora

Božiji Poslanik, s.a.v.a., je rekao:

Uporedi moj govor sa Allahovom Knjigom i ako se podudara s njom, od mene je i ja sam ga izrekao.

(Kenzu-l-‘ummal)