Upoznaj sebe!
Upoznaj sebe!

Upoznaj sebe!

Autor: h. hfz. Halid ef. Hadžimulić

O vjernici! Vi ste dužni da se sami za sebe pobrinete! (Da osigurate budućnost svojoj duši, koja će sutra izaći iz svog tijela.) Ništa vam ne može nauditi onaj koji luta, ako se vi budete držali pravog puta. Znajte, i imajte na umu da vam se valja vratiti Allahu, dž.š., i izaći pred Njega, pa će vam On iznijeti i predočiti vaša djela. (Onda ćete vidjeti, šta ste na dunjaluku radili i šta ste zaradili!) (Maide, 105)

Ovaj ajet upozorava nas i usmjerava na to da u radu i djelovanju počnemo od sebe. Prvo treba sebe da upoznamo i preispitamo. A to je najteže!

Jedna mudra arapska izreka kaže: „Ko upozna sebe, upoznao je svog Stvoritelja.“

Mnogi kažu za ovu izreku da je hadis. Ali kritičari hadiske nauke to opovrgavaju i kažu da je ovo izreka poznatog učenjaka Jahje ibni Muaza er-Razije koji je živio u trećem stoljeću po Hidžri. Bilo jedno ili drugo, sigurno je da se u ovoj izreci krije jedna velika životna istina:

Zaista je najteže čovjeku da upozna sam sebe. Sve je ostalo lakše dokučiti i dosegnuti. Jer, čovjek može doći do vrhunca mudrosti, a da sam sebi ostane nepoznat. Tek kad upozna sebe, onda mu je druge istine lakše otkrivati.

 

Izvor: dzematrahic.ba