Usklađenost riječi i djela
Usklađenost riječi i djela

Usklađenost riječi i djela


Vrednujte ljude po djelima, a ne po riječima njihovim, jer Allah, džellešanuhu, nije dao nijednu riječ a da joj kao potvrdu nije odredio djelo. Samo djelo potvrđuje ili pobija istinitost nečijih riječi. Pa kad čuješ lijep govor, polahko s onim koji govori, jer ako svoje riječi potvrdi djelom, divan je čovjek. A ako se djelo bude razlikovalo od riječi, čuvaj se da mu u bilo čemu budeš sličan, jer tako se zavaravaju nesretnici.

Čovječe, dati su ti riječ i djelo, ali je djelo preče od riječi. Imaš javni i privatni život, ali preči ti je privatni život od javnog. Imaš čin i posljedice, ali znaj, posljedica je preča od trenutačnog čina.

Čovječe, zar ne znaš da je Allah, džellešanuhu, rekao: …ka Allahu se dižu lijepe riječi i dobro djelo Allah prima. A one koji imaju hrđave namjere čeka nesnosna patnja, a njihovo  spletkarenje je rabota bezuspješna. (Kur'an, 35:10)

Pogledajte kako je lijepoj riječi potrebno dobro djelo; zato radite čineći dobra, pa ćete imati svršetak kojim je Allah zadovoljan, a i vi ćete biti  zadovoljni!

 

 

Izvor: Hasan el-Basri, ČUJEM ŠUM, PRIJATELJA NE VIDIM, kazivanja o moralu (ahlaku), pravilima islamskog ponašanja, pobožnosti i još ponečem, IZ Zagreb, Zagreb, 1989., s arapskog preveo: Mehmedalija Hadžić, str. 112.