Uticaj morala na tijelo
Uticaj morala na tijelo

Uticaj morala na tijelo


Ljudi lošeg morala ne samo da imaju teškoća na duševnom planu, već njihove psihičke anomalije ostavljaju traga na njihovom tijelu, a njihovi organi bivaju zahvaćeni raznim nedaćama. Ova stvar je sa stanovišta nauke potpuno potvrđena, a kasnije ćemo, s Božijom voljom, o ovome više govoriti. Ovom prilikom kratko ću kazati samo ovo:

Postoje određene navike poput narcisoidnosti, zavidnosti, spremnosti na kritikovanje svega i svačega ili pesimističnog gledanja na sve, koje umanjuju životnu snagu. Ova negativna psihička praksa ostavlja značajan trag na veliki simpatički nervni sistem i žlijezde sa unutrašnjim lučenjem te može postati izvorište poremećaja, pa i onih tjelesnih.[1]

U predajama Ehli-bejta vodilo se računa o ovome te je jasno rečeno da loš moral ljudi u njima proizvodi bolest i nemoć. Ovom prilikom navodim nekoliko predaja hazreti Alija, mir neka je na njega, o zavisti i uticaju koji ova loša osobina ima na tijelo.

العَجَبُ لِغفْلةِ الحُسّادِ عن سَلامةِ الأجْسادِ.

“Čudno li je to da su zavidnici nemarni prema svome tijelu!”[2]

الحَسَدُ يُذِيبُ الجَسَدَ.

“Zavidnost topi tijelo.”[3]

الحَسَدُ يُفْني الجَسَدَ.

“Zavidnost uništava tijelo.”[4]

الحسُودُ دائِمُ السُّقْمِ.

“Zavidan je uvijek bolestan.”[5]

الحَسُودُ أبداً عَليلٌ.

“Zavidan je uvijek slab i iznemogao.”[6]

Iz nekoliko mojih posljednjih izlaganja moguće je izvući sljedeće zaključke:

Prvo: Tijelo i duša međusobno su uvezani i spregnuti te međusobno interaktivno djeluju.

Drugo: Loš moral i nepoćudne osobine tretiraju se i sa vjerskog i sa naučnog stanovišta kao bolest.

Treće: Ove bolesti – osim što imaju svoje duhovne učinke i čine da ljudi lošeg morala obolijevaju od psihičkih bolesti – ostavljaju traga na tjelesne organe i slabe cijelo tijelo čovjeka.

 

 

Izvor: Muhammed Taqi Falsafi, Dijete, nasljeđe i odgoj, svezak 1., Fondacija „Mulla Sadra“ u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 2011., str. 79-80.

[1] Rahe zendegi, str. 87.

[2] Sefinetu-l-bihar (hased), str. 251.

[3] Gureru-l-hikem, str. 33.

[4] Gureru-l-hikem, str. 32.

[5] Gureru-l-hikem, str. 85.

[6] Gureru-l-hikem, str. 25.