Vrapci
Vrapci

Vrapci

Šta to vrapci

žele reći.

Svaku noć

kada pođu leći?

 

Dživdžakaju

u sumrak

kako život

nije lak.

 

Zadživdžaka

svaki kljun,

da je sreća

stomak pun.

 

Kad pod strehom

san ih shrva

svaki sanja

svoga crva.

 

Muhidin Šarić