Vrata spasa
Vrata spasa

Vrata spasa


Dvije su kuće u kojima se boravi. Ko bude dobra činio na ovom svijetu, imaće i onaj svijet, a i na ovom svijetu će naći ono što mu je određeno. A ko na dušu svoju zaboravi – izgubio je i ovaj i onaj svijet.

Allah, džellešanuhu, je sebi odabrao Muhammeda, sallallahu alejhi ve selleme, poslao ga s Objavom cijelom ljudskom rodu kao poslanika, iz milosti svoje, kao i svim stvorenjima svojim. Knjiga koju je on donio od Allaha, džellešanuhu, kazuje da je Allah, džellešanuhu, odredio svom Poslaniku rok na ovom svijetu, kao i svim ljudima.

Kur'an kaže: Vi u Allahovu Poslaniku imate divan primjer.

Nama je naređeno da uzmemo što nam Poslanik daje, da slijedimo Uputu, da idemo putem kojim je Poslanik išao i postupamo po Sunnetu njegovom. Što na tom putu postignemo, postigli smo zahvaljujući Allahu, džellešanuhu, koji nam je milost darovao, a dužni smo pokajati se za grijehe i tražiti oprost od Allaha za sve propuste. Samo to su vrata spasa. A u pustim željama nema ama baš nikakva dobra! Nema dobra ni kod onih koji žive samo od pustih želja i nadanja…

U doba Poslanika, koji je među nama živio i djelovao, ljudi su govorili da vole Allaha, džellešanuhu, pa je On objavio: „Reci: Ako volite Allaha, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe vam oprostiti! Allah je Svemoćan!” (Kur'an 3:31)

Dakle, ljubav prema Allahu, džellešanuhu, se potvrđuje iskrenim slijeđenjem puta Njegova Poslanika. Ko pak ne slijedi put Allahova Poslanika, laže da voli Allaha, džellešanuhu.

 

 

Izvor: Hasan el-Basri, ČUJEM ŠUM, PRIJATELJA NE VIDIM, kazivanja o moralu (ahlaku), pravilima islamskog ponašanja, pobožnosti i još ponečem, Islamska zajednica Zagreb, Zagreb, 1989., str. 85-86., s arapskog preveo: Mehmedalija Hadžić