Vrijednost komšije
Vrijednost komšije

Vrijednost komšije

Bošnjačka narodna priča

Živio jedan siromah i imao dosta djece. Zaduživao se kod jednog bogatog trgovca, koji mu je bio i komšija. Zaduživao se i zaduživao, pa to dojadi ženi i reče mu:

– Vidiš, koliko smo se zadužili, da mi prodamo svoj imetak, pa da se odužimo.

– Dela.

Dođe mušterija i upita:

– Pošto je sve ovo?

– Trista dirhema.

– Ne vrijedi tvoj imetak toliko.

– E, ja prodajem imetak za sto pedeset dirhema, a komšija mi vrijedi isto toliko.

Čuo to onaj bogati trgovac, pa ga zapitao:

– Zar sam ja toliko skup?

– Ti si i skuplji.

– E, kad je tako, vas ti dug poklanjam.

 

Izvor: Narodne pripovijetke iz Bosne i Sandžaka, za izdavača: Čengić Hasan, Sarajevo, 1977., str. 93.