What do you like? – Šta voliš?
What do you like? – Šta voliš?

What do you like? – Šta voliš?

Govorni engleski – lekcija 11.

Naučimo govoriti engleski jezik uz pomoć simpatičnog crtanog lika po imenu Gogo!

What's that?

Šta je to?

It's a supermarket.

I like* supermarkets.

To je supermarket.

Ja volim supermarkete.

*Glagol like pored značenja voljeti ima i značenje sviđati se.

What's this?

Šta je ovo?

It's a carrot.

I like carrots.

Ovo je mrkva.

Ja volim mrkve.

 

What do you like?

Šta voliš?

I like carrots.

I like tomatoes.

I like potatoes.

I like beans*.

I like biscuits.

I don't like onions.

Volim mrkvu.

Volim paradajz.

Volim krompir.

Volim grah (buraniju).

Volim keks.

Ne volim luk.

*Beans znači grah, dok string beans znači buranija. Zavisno od vrste, za buraniju se koriste i izrazi green beans ili yellow beans. Općenito kada se govori o ovoj vrsti povrća upotrebljava se izraz beans.