Zadnja trećina ramazana
Zadnja trećina ramazana

Zadnja trećina ramazana

Autor: Ishak Sedić


(Članak je objavljen u časopisu za naučnu, kulturnu i duhovnu afirmaciju Novi horizonti, br. 98, Udruženje građana „Selam“, Zenica, oktobar 2007)

Noći oživljavamo dobrovoljnim namazima, dovama i zikrovima. Danonoćno se družimo s Kur'anom, učenjem, slušanjem mukabela i čitanjem prijevoda. Ustvari, svi naši ramazanski ibadeti i sve te njegove ljepote i blagodati vežu se za taj veličanstveni trenutak za čovječanstvo – početak objave Kur'ana, do čega je došlo upravo u ramazanu.

Čitajući brojnu literaturu i slušajući predavanja naših vaiza o mubarek ramazanu spoznali smo da je to najodabraniji mjesec u hidžretskoj godini, da je to mjesec posta i mjesec objave Kur'ana. Svi koji ga poste osjetili su da su u njemu zdraviji i raspoloženiji, da u njima ima više pažnje, osjećanja i pomaganja drugih i, da su nafaka i opskrba veće. U ramazanu su propisani posebni ibadeti koji vjernicima mijenjaju ritam svakodnevnog života. Precizno je određeno kada prestajemo s jelom i pićem – u ranom periodu sehura – cijeli dan čuvamo svoj post, da bismo, s radošću i zadovoljstvom, što smo u ime Allaha postili, dočekali iftar, opet, u tačno određeno vrijeme.

Poslanik, s.a.v.s., je opisujući odlike i vrijednosti ramazana, rekao da je prva njegova trećina rahmet – Allahova milost, druga magfiret – Allahov oprost, a posljednja – oslobađanje Njegovih robova od džehennemske vatre. U zadnjoj trećini još više pojačavamo svoje ibadete i maksimalno se trudimo da iskoristimo blagodati i ljepote ovog odabranog mjeseca. Poslanik, s.a.v.s., je tako činio i nama preporučio: Kada bi nastupila zadnja trećina ramazana, Allahov Poslanik, s.a.v.s., provodio bi noći u ibadetu, budio bi svoju porodicu i trudio se da ibadet bude što potpuniji. (Buharija i Muslim)

Brojni su razlozi za naš dodatni trud i povećanje ibadeta u zadnjoj trećini ramazana, osobito u njegovim noćima. Tih deset noći su najodabranije noći u hidžretskoj godini, a u njima je i najodabranija noć u godini, Lejletul-kadr.

Noć Kadr

U trećem ajetu poznate kur'anske sure El-Kadr, koja govori o vrijednosti noći Kadr, kaže se: Noć Kadr je bolja od hiljadu mjeseci. To je period od 83 godine, dakle, čitav ljudski život. Znači, ibadetiti te noći vrijedi više nego sve vrijeme u ljudskom životu u kojem nema te noći. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Tražite noć Kadr u deset posljednjih dana ramazana. (Muttefekun alejhi)

U narednim hadisima još više nam ju je približio:

Tragajte za njom u jednoj od neparnih noći zadnje trećine ramazana. (Muttefekun alejhi) Tražite je u deset posljednjih noći, a ako neko bude slab ili nemoćan, neka je ne propusti tražiti u sedam posljednjih dana. (Ahmed, Muslim)

Od tih neparnih zadnjih sedam noći ramazana najbliža noći Kadr je dvadeset i sedma noć. To saznajemo iz hadisa u kojem Ubejj ibn Ka'b, r.a., kaže: Tako mi Allaha, ja znam koja je to noć! To je noć koju nam je Poslanik, s.a.v.s., naredio da provodimo u ibadetu, a to je 27. noć.

Važno je naglasiti da u preostalim noćima zadnje trećine ramazana treba da pojačamo ibadet, da ih ukrasimo noćnim namazom, učenjem Kur'ana, zikrova i dova i drugim dobrim djelima. Najmanje što musliman može učiniti je da ustrajno, svaku ramazansku noć, bude u džematu na jaciji i sabahu, jer je to kao da je ibadetio cijelu noć. Poslanik, s.a.v.s., je rekao: Onaj ko klanja jaciju u džematu kao da je klanjao pola noći, a ko klanja i sabah u džematu, kao da je klanjao cijelu noć. (Ahmed, Muslim)

I'tikaf

I'tikaf, također, obuhvata zadnju trećinu ramazana, jer počinje iza ikindije namaza 20. dan ramazana i traje do akšama uoči Bajrama, tj. do isteka ramazana. Sama riječ i'tikaf znači boravak jedne ili više osoba u džamiji u kojoj se klanja svih pet namaza u ibadetu, učenju Kur'ana, dova i zikrova. Omer, r.a., prenosi: Allahov Poslanik, s.a.v.s., boravio je u džamiji zadnjih deset dana ramazana. (Buharija) U jednoj Aišinoj, r.a., predaji stoji: Vjerovjesnik, s.a.v.s., boravio je u džamiji u pobožnosti posljednjih deset dana ramazana, sve dok ga Allah nije pozvao Sebi, a nakon njega, i'tikaf su prakticirale njegove supruge. (Buharija)

Cilj i'tikafa u jednom naselju je da barem neko bude konstantno u ibadetu, posebno radi iščekivanja najodabranije noći – Lejletul-Kadra. Ostali vjernici u zadnjoj trećini ramazana povećavaju ibadet i u kućama i u džamijama iščekujući noć Kadr.

Sadekatul-fitr

Musliman je obaveza dati vitre(ta) za sebe i za svoju porodicu. Vrijeme izvršavanja ove obaveze je je prije bajram namaza. Cilj davanja sadekatul-fitra je da se i siromašni opskrbe u danima našeg velikog praznika – Ramazanskog bajrama. Praksa pokazuje da, kada je riječ o opskrbi, svi postači redovno daju vitre, pa čak i oni, koji iz određenih razloga ne poste. Samo oni najugroženiji, koji bi mogli primiti vitre zbog teškog materijalnog položaja nisu u mogućnosti da ih daju. Abdullah b. Omer prenosi da je Allahov Poslanik, s.a.v.s., naredio davanje sadekatul-fitra svakom slobodnom muslimanu i robu, muškarcu i ženi, velikom i malom, u iznosu jednog sa'a hurmi ili sa'a ječma. (Buharija) Naša ulema se usaglasila da se vitre mogu dati i u novcu, što je znatno lakše, a za siromašne povoljnije. Visinu iznosa vitreta po osobi regulišu organi Islamske zajednice. I u ovom vremenu imamo u svojoj rodbini, komšiluku ili džematu one koji su itekako ugroženi, porodice u kojima niko ne radi, a gdje se posti i praktikuju ostali islamski obredi.

Naredni hadis ukazuje na višestruku namjenu i veličinu propisa davanja sadekatul-fitra: Alejhisselam je odredio sadekatul-fitr onome ko posti, da mu posluži kao čišćenje od posljedica besposlena govora i nepristojnih riječi, te kao opskrba siromašnima. (Ebu Davud i Ibnu Madždže)

Svaki musliman koji sa puno radosti provodi ove dane mubarek ramazana u postu i drugim ibadetima nada se Allahovoj milosti, oprostu i brojnim nagradama. To je Poslanik, s.a.v.s., i obećao u poznatom hadisu koji govori o odlikama ramazana, gdje se, na kraju, ističe: …i prašta im se (postačima) u zadnjoj noći. Na to je neko rekao: „O Allahov Poslaniče, je li ta noć Lejletul-Kadr?“ „Ne, nego kada neki radnik svoj posao do kraja uradi, onda mu se za taj posao isplati naknada i plaća.“ (Ahmed)

Iskoristimo preostale dane i noći ovogodišnjeg ramazana jer ne znamo da li nam je zadnji. Koliko je samo naše rodbine, prijatelja, komšija od prošlog ramazana preselilo na Ahiret. Molim Allaha, dž.š., da i njima i nama ukabuli i primi post, namaze i druge ibadete i dobra djela.