Zahvalnost
Zahvalnost

Zahvalnost

Autor: hfz. Aida Kadrija


 Sjećajte se vi Mene, i Ja ću se vas sjetiti, i zahvaljujte Mi, i na blagodatima Mojim nemojte neblagodarni biti! (Kur'an, II:152)

Zahvalnost je jedno od plemenitih svojstava koje svaki razuman čovjek treba njegovati u svojoj nutrini te ispoljavati svojim govorom i djelom. U zahvalnosti leže mnogobrojne dobrobiti po čovjeka, ovosvjetske i onosvjetske. Nažalost, u današanjem užurbanom svijetu, sve više okrenutom samom sebi, ovo svojstvo se često nepravedno zanemaruje, ili pak zadržava tek na razini govora. Zaboravlja se činjenica da istinska zahvalnost mora teći iz srca i dokazivati se i riječima i djelima.

Najveću zahvalnost čovjek duguje svome Stvoritelju. On je Onaj koji ga je stvorio i mnogobrojnim blagodatima ga darovao, pa ipak, malo je onih koji Mu zahvaljuju.

A malo je zahvalnih među robovima Mojim. (Kur'an, XXXIV:13)

Hasan el-Basri kaže: „Doista je čovjek Gospodaru svome nezahvalan. Broji nesreće, a zaboravlja blagodati.“

I zaista je tako! Koliko nas je od onih koji će se svakodnevno sjetiti svojih tegoba, nesreća, često za to okrivljujući i samog Boga, a da pri tome ni trenutka ne zastanu i ne razmisle o mnoštvu blagodati kojima su darovani, a koje olahko prihvataju ili ne primjećuju.

Allah je stvoritelj nebesa i Zemlje; On spušta s neba kišu i čini da pomoću nje rađaju plodovi kojima se hranite; i daje vam da se koristite lađama koje plove morem voljom Njegovom, i daje vam da se rijekama koristite; i daje vam da se koristite Suncem i Mjesecom, koji se stalno kreću, i daje vam da se koristite noći i danom; i daje vam svega onoga što od Njega išćete, i ako biste Allahove blagodati brojali, ne biste ih nabrojali. – Čovjek je, uistinu, nepravedan i nezahvalan. (Kur'an, XIV:32-34)

Reci: „On sve stvara i daje vam sluh i vid i pameti, a vi se malo zahvaljujete!“ (Kur'an, CXVII:23)

Allah je, zaista, dobar prema ljudima, ali većina ljudi ne zahvaljuje. (Kur'an, II:243)

Ispoljavanje zahvalnosti

Mudri ljudi su uvijek insistirali na praktikovanju zahvalnosti, prije svega zahvalnosti Bogu, pa tako i mudri Lukman savjetuje svoga sina:

Budi zahvalan Allahu! Ko je zahvalan, čini to u svoju korist, a ko je nezahvalan – pa, Allah je, zaista, neovisan i hvale dostojan. (Kur'an, XXXI:12)

Uzvišeni Stvoritelj je čovjeka izdigao iznad drugih stvorenja darujući mu mnoge blagodati, pa ukoliko čovjek te blagodati bude koristio u dobru i poslušnosti Njemu, on je djelom pokazao svoju zahvalnost.

Zahvalnost je potrebno svakodnevno iskazivati i riječima. Prenosi se od Božijeg Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:

Ko izjutra kaže: „Gospodaru, svaka blagodat koja je data meni ili bilo kojem drugom stvorenju potječe samo od Tebe. Ti nemaš sudruga. Tebi pripada hvala i zahvala!“ – taj je izvršio dužnost zahvalnosti za taj dan. Ko ovo kaže uvečer, taj je izvršio dužnost zahvalnosti za tu noć. (Ebu Davud)

Zahvalnost iskazana djelom i riječima svoju pravu vrijednost dostiže srčanom aktivnošću. Zapravo, istinska zahvalnost potječe iz srca i potiče na iskazivanje zahvalnosti kroz riječ i djelo.

Prenosi se od Božijeg Poslanika, s.a.v.s., da je rekao:

Zahvalnost je govoriti o Allahovim blagodatima i pokazivati ih, a nezahvalnost je ne  ispoljavati ih i ne govoriti o njima. Ko nije zahvalan na malom nije zahvalan ni na velikom, a ko nije zahvalan ljudima nije zahvalan ni Allahu. (Bejheki)

Zahvalnost Bogu je usko povezana sa zahvalnošću ljudima. Obje vrste zahvalnosti trebamo svakodnevno njegovati, a ukoliko želimo upotpuniti zahvalnost prema našem dobročinitelju, tad trebamo slijediti savjet Božijeg Poslanika, s.a.v.s.:

Onaj ko se za učinjeno dobro zahvali dobročinitelju riječima: „Allah te nagradio!“ – iskazao je svoju dužnu zahvalnost. (Nesai)

Vrijednost zahvalnosti i posljedice nezahvalnosti

O tome kolika je vrijednost i važnost zahvalnosti svjedoči Kur'an, stavljajući zahvalnost u ravan sa vjerovanjem, riječima:

Zašto bi vas Allah kažnjavao ako budete zahvaljivali i vjerovali? (Kur'an, IV:147)

Ispoljavanje zahvalnosti donosi samo dobro, čuva i uvećava postojeće blagodati, otvara vrata novim blagodatima, udaljava čovjeka od Božije kazne i približava ga Božijoj milosti.

Ibn Kajjim el-Dževzijje kaže da su zahvalnost ranije zvali „čuvar“, jer su se tako čuvale postojeće blagodati, a zvali su je i „ona koja privlači“, zato što privlači izgubljene blagodati.

Ibn Ebu ed-Dun'ja bilježi predanje da je ʻAli ibn Ebu Talib rekao jednom čovjeku iz Hemedana: „Blagodat je povezana sa zahvalnošću. Zahvalnost je vezana za povećanje. To je međusobno povezano, i čovjek neće ostati bez blagodati sve dok ne prestane biti zahvalan.“

Hasan el-Basri veli: „Doista Allah šalje blagodati ljudima. Ako oni na njih ne uzvrate zahvalnošću, on ih pretvara u patnju.“

O posljedicama nezahvalnosti najupečatljivije govori Kur'an:

I kad je Gospodar vaš objavio: „Ako budete zahvalni, Ja ću vam, zacijelo, još više dati; budete li nezahvalni, kazna Moja doista će stroga biti.“ (Kur'an, XIV:7)

Ukoliko želimo dosegnuti istinsku sreću na oba svijeta tad uvijek na umu moramo imati ovaj kur'anski ajet. Ispunimo svoja srca zahvalnošću, i prema Bogu i prema ljudima, jer zaista, i u najtežim trenucima svoga života uvijek ima nešto na čemu možemo biti neizmjerno zahvalni.

A Allah će zahvalne sigurno nagraditi. (Kur'an, III:144)

Literatura:

  • El-Dževzijje, Ibn Kajjim (2005), Knjiga uputa za strpljive i zahvalne, prijevod: prof. Fahrudin Smajlović, Bookline d.o.o., Sarajevo
  • Kur’an časni, preveo na bosanski jezik Besim Korkut, http://majkaidijete.ba/religija/kuran/kuran
  • Memić, Jakub (1985), Izbor Poslanikovih hadisa, Starješinstvo IZBiH, Hrvatske i Slovenije, Sarajevo