Zašto ne istražujemo uzroke problema?
Zašto ne istražujemo uzroke problema?

Zašto ne istražujemo uzroke problema?

Autor: Sulejman Bugari


Sva hvala, zahvala, veličina i moć pripadaju samo Allahu, Gospodaru svih svjetova. Neka je Njegov blagoslov na Učitelja svijeta – Posljednjeg Poslanika Muhammeda, a.s., na njegovu čistu porodicu, plemenite ashabe, prijatelje i na sve one koji se iskreno vraćaju sebi.

Napravimo jednu malu analizu termina koji se najčešće spominju u ovoj teškoj situaciji: kuga, zaraza, virus i epidemija.

Oni nam svojim značenjima pojašnjavanju uzroke i posljedice svega što ljude remeti u svijetu.

Korijen riječi kuga, u ar. jeziku tauun, i njene izvedenice nosi sljedeća značenja: napadati, vrijeđati, ponižavati, ogovarati, klevetati, potvarati, rugati se, pobijati, kaljati nečiju čast, poticati i kritikovati. Kada sve to u našem društvu dominira, onda se ne treba čuditi bolestima i virusima.

Naši dobri prethodnici nisu u robovanje Allahu ubrajali namaz, post već čuvanje ljudske časti.

A riječ epidemija je grčkog porijekla, sastavljena od dvije riječi: epi+demos. Epi znači boravak na mjestu, a demos je narod.

Sigurno postoje ljudi, pa i narodi, koji duhovno zaostaju zbog pošasti, poroka i razuzdanosti, dakle, zajednica koja ne dā da ljudi duhovno zriju, da i duša bude čista, čestita, nepovrediva, besprijekorna, neporočna, potpuna i cjelovita, jednom riječju, da se integrira u punom smislu te riječi. Eto, to je usput značenje i riječi integritet kod brata Bratoljuba Klaića.

Duhovni virus je grijeh bilo koje vrste koji negativno utiče na psihofizičko zdravlje. Latinskog je porijekla, a preneseno značenje je: osoba puna žestine, pakostan i zloban.

A riječ zaraza, u ar. jeziku vebaun, nosi sljedeća osnovna značenja: postaviti, poredati, složiti i pokazati put ili znak.

Dakle,

kada ne POSTAVLJAMO stvari na njihova mjesta,

kada ne POREDAMO prioritete u životu,

kada jasno ne POSLOŽIMO naše namjere i bratske odnose,

kada jedni drugima iskreno ne POKAZUJEMO put i smisao,

onda nastupaju bolesti, virusi i epidemije.

Draga braćo i sestre,

Svima nama u životu je potrebna motivacija, podrška, utjeha i oslonac na putu do vječne Ljepote. Na tom putu nailazimo na razne prepreke, probleme, bolesti, belaje, trenutke radosti i tuge.

 

Zato smo Tu jedni za druge! Uostalom, imamo zadaću od Stvoritelja svega da budemo kao braća, Božiji robovi, da pomažemo jedni drugima u svemu, pa i onda kada posustanemo, oslabimo, izgubimo orijentaciju i kada nam se pojavljuju psihofizički virusi.

Ljudi smo, svima nam se dešava da se izgubimo u saobraćaju. Sjećate se da smo spominjali da je problem sve ono što je ispred nas, a nije nam jasno.

Ko je, dakle, nama kriv kada nešto ne razumijemo?

Pa, mi sami! Naše neznanje, nezainteresiranost za drugog i opće dobro, naša sebičnost, zavidnost, oholost i pohlepa.

Otkud ovoliki strah kod ljudi?

Otkud strah da istražujemo uzroke problema u koje svakodnevno zapadamo!

Zato što, kad bi se pozabavili time, vidjeli bismo da smo mi ti koji svojim rukama naručujemo sve što nam smeta, svaku izopačenost koja rezultira razdorom, neslogom, korupcijom i svakim porokom koji razara društvo.

Trčeći za materijalnim i pojavnim, ne samo da smo zarazili dušu nego i tijelo.

Ljudi su jednostavno otišli od sebe, umjesto da samoanalizom, samokritikom i traganjem za smislom dođu do svoga orginala, oni dopuštaju da se u katastrofama, bolestima i virusima bude.

Trebamo znati da većina onih koji koriste kamatu i sve što je Bog zabranio u svojoj zajednici sigurno naručuju bezbroj ubistava, samoubistava i psihofizičku izolaciju.

Potvrda tome je da su u mnogim državama otvorili ministarstva za usamljene, a usamljenost je zapravo izolacija (oni imaju sve materijalno, ali nemaju ništa i nikoga i zato se žale te od države traže pomoć). Broj takvih prije ovog virusa u većim državama je zvanično bio iznad deset miliona ljudi.

Također, oni koji misle da vjeruju, poluvjernici i neuvjereni, također koriste kamatu i to najgoru vrstu kamate, a to je udaranje na čast svoga brata muslimana ili nemuslimana. Ma s njim ne priča više od godinu dana. Možda su u istoj džamiji ili u istoj porodici, ali ne komuniciraju, ne žele da se sretnu. I oni su također u jednoj vrsti izolacije bili.

Kao vjernici obuzeti su sobom, materijom, karijerom, dokazivanjem i pozicijom, a zaboravili su da se to u vjeri tretira kao ubistvo.

Da pročitamo nekoliko dokaza iz Kur’ana i prakse Posljednjeg Poslanika Muhammeda, a.s.

Pojavila se izopačenost na kopnu i na moru jer su ljudske ruke to počinile, da bi im On dao da okuse nešto od toga što rade, ne bi li sebi došli. (Rum, 41)

… I ne bacajte se svojim rukama u propast i činite dobro. Allah doista, voli dobročinitelje. (El Bekare, 195)

 

Jedni druge nisu odvraćali od grješnih postupaka koje su radili. Ružno li je zaista to kako su postupali! (Sofra, 79)

A zašto je među narodima prije vas bilo samo malo čestitih, koji su branili da se na Zemlji nered čini, koje smo Mi spasili! A oni koji su zlo radili odavali su se onome u čemu su uživali i grješnici su postali. (Hud, 116)

Gdje god se pojavi javno razvrat, nemoral, tu će biti zaraze i bolesti koje nisu bile kod prijašnjih naroda. (Hadis)

Jedan od predznaka Smaka svijeta su dvije smrti – ubistva i zaraze. (Hadis)

Sedamdeset je vrsta kamate, najlakša je kao da čovjek blud čini sa svojom majkom, a najteža je kada se brat usudi da udari u čast svoga brata. (Hadis)

Draga braćo i sestre, plemenite duše,

Ovo je svima nama jedan veliki poziv za povratak Njemu Jednom Jedinom. Ova trenutna briga jednih za druge, kolektivna ili pojedinačna, je potvrda da smo to zapravo mi, naš original. Neka znamo da, dokle god ne oživimo Božiju Riječ u nama i među nama, nismo ni na čemu.

Na kraju, poslušajmo Božije riječi upućene svima – i onima koji imaju Knjigu od Boga i vjernicima i svim ljudima.

O, vjernici, zašto govorite ono što ne radite! (Saff, 2)

O, vjernici, vjerujte… (En-Nisa, 136)

O porodico Knjige, vi niste ni na čemu sve dok ne oživite Tevrat, Indžil i ono što vam se objavljuje… (El-Maide 68)

Na kraju, sebi i vama preporučujem da dobrotom, pokajanjem, oprostom, halalom, izvinjenjem, ljubavlju i prevencijom ubijamo psihofizičke viruse među nama.

Molim Svemilosnog da nas Sebi vrati, da nas ozdravi i popravi, kako bismo doživjeli kolektivnu katarzu i blagostanje.

 

Izvor:  https://www.preporod.com/index.php/duhovnost/tradicija/item/11302-zasto-ne-istrazujemo-uzroke-problema