100. sura – El-‘Ādijāt (Animirani Kur'an)
100. sura – El-‘Ādijāt (Animirani Kur'an)

100. sura – El-‘Ādijāt (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Tako mi onih koji dahćući jure, (1)

Pa onih koji iskre krešu, (2)

Te onih koji napadaju jutrom, (3)

Pa dižu time prašinu, (4)

Pa prodiru time u sred skupine: (5)

Uistinu! Čovjek je Gospodaru svome nezahvalan, (6)

I uistinu, on je tome svjedok, (7)

I uistinu, on je u ljubavi prema dobru žestok. (8)

Pa zar ne zna, kad se rasturi šta je u kaburima, (9)

I otkrije šta je u prsima – (10)

Uistinu će Gospodar njihov o njima Tog dana biti Obaviješteni. (11)