99. sura – Ez-Zilzāl (Animirani Kur'an)
99. sura – Ez-Zilzāl (Animirani Kur'an)

99. sura – Ez-Zilzāl (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Kad se zatrese Zemlja potresom svojim, (1)

I izbaci Zemlja terete svoje, (2)

I rekne čovjek: “Šta joj je?” (3)

Tog dana kazivat će vijesti svoje, (4)

Jer će joj Gospodar tvoj objaviti. (5)

Tog dana pojaviće se ljudi odvojeni, da im se pokažu djela njihova. (6)

Pa ko je uradio težinu zerre dobrog, vidjeće ga, (7)

A ko je uradio težinu zerre zla, vidjeće ga. (8)