98. sura – El-Bejjine (Animirani Kur'an)
98. sura – El-Bejjine (Animirani Kur'an)

98. sura – El-Bejjine (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Nisu se oni koji ne vjeruju od pripadnika Knjige i mušrici razdvojili, dok im nije došao jasan dokaz: (1)

Poslanik od Allaha, recitira listove čiste, (2)

U njima knjige ispravne. (3)

Razdijelili su se oni kojima je data Knjiga tek pošto im je došao jasan dokaz, (4)

A naređeno im je da obožavaju jedino Allaha, odani Njegovoj vjeri, hanife da budu i obavljaju salat i daju zekat, a to je vjera prava. (5)

Uistinu! Oni od sljedbenika Knjige i mušrici koji ne vjeruju biće u vatri Džehennema, vječno u njoj. Ti takvi su najgora stvorenja. (6)

Uistinu! Oni koji vjeruju i čine dobra djela – ti takvi su najbolja stvorenja. (7)

Nagrada njihova kod Gospodara njihovog je: bašče Adna ispod kojih teku rijeke, vječno će biti u njima, zauvijek. Zadovoljan će Allah biti sa njima, i zadovoljni Njime. To će biti za onog ko se boji Gospodara svog. (8)