101. sura – El-Qāri‘a (Animirani Kur'an)
101. sura – El-Qāri‘a (Animirani Kur'an)

101. sura – El-Qāri‘a (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Udar! (1)

Šta je udar? (2)

I šta znaš ti šta je udar? (3)

Dan kad budu ljudi kao leptiri raštrkani, (4)

I budu brda kao vuna raščupana. (5)

Pa onaj čije mjere budu teške, (6)

Pa on će u životu zadovoljstva biti. (7)

A onaj čije mjere budu lahke, (8)

Pa majka njegova biće hawija! (9)

A šta znaš ti šta je ona? (10)

Vatra žestoka. (11)