Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Qadr, El-Bejjine)
Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Qadr, El-Bejjine)

Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (El-Qadr, El-Bejjine)

Prenosi da je Vjerovjesnik, s.a.v.s., rekao:

Učite Kur'an! Uistinu Allah neće kazniti srce u kojem se on nalazi. Kur'an je gozba Allaha Uzvišenog, pa ko joj prisustvuje siguran je. Ko voli Kur'an neka bude radostan. (El-Bejheki)

97. sura – El-Qadr  

98. sura – El-Bejjine