Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (Et-Tīn, El-‘Aleq)
Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (Et-Tīn, El-‘Aleq)

Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (Et-Tīn, El-‘Aleq)

Oni koji Allahovu Knjigu čitaju i molitvu obavljaju i od onoga čime ih Mi opskrbljujemo udjeljuju, i tajno i javno, mogu se nadati nagradi koja neće nestati; da ih On prema onome što su radili nagradi i još im iz obilja Svoga dâ, jer On mnogo prašta i blagodaran je. (Kur'an, XXXV:29-30.)