103. sura El-‛Asr (Animirani Kur'an)
103. sura El-‛Asr (Animirani Kur'an)

103. sura El-‛Asr (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Tako mi vremena, (1)

Uistinu, čovjek je u gubitku, (2)

Izuzev onih koji vjeruju i čine dobra djela, i preporučuju jedni drugima Istinu i preporučuju jedni drugima strpljenje. (3)