Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (Ez-Zilzāl, El-‛Ādijāt)
Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (Ez-Zilzāl, El-‛Ādijāt)

Hajde da učimo hifz! ‛Amme džuz (Ez-Zilzāl, El-‛Ādijāt)

Kada čovjek traži znanje Kur'ana i znanje uopće u ime Allaha, dželle šanuhu, to se mora vidjeti u njegovom imanu, skrušenosti, pobožnosti, blagosti i skromnosti.

Kur'an je lijek vjernicima i vodič pobožnima. Ko se po njemu uputio – upućen je, a ko je Kur'an odbacio – propao je.

/Hasan El-Basri/

 

 

99. sura – Ez-Zilzāl 

100. sura – El-‛Ādijāt