Oslanjanje na Boga ili božanska potpora
Oslanjanje na Boga ili božanska potpora

Oslanjanje na Boga ili božanska potpora

Čestiti ljudi svoj posao započinju sa promišljanjem i planiranjem i uz pomoć čvrste volje i odluke kreću prema cilju.

Pritom su svjesni i toga da često zbog njihovog vlastitog neznanja ili neznanja ljudi oko njih nastaju prepreke koje oni sami ne mogu otkloniti.
Prema tome, nakon odabiranja dobrog puta I čvrste odluke da se uradi dobro djelo potrebno je osloniti se na Boga, kako bi se na taj način nadoknadili neznanje i slabost te kako bi nestale brige i strahovi.

Sve ove blagodati predstavljaju oličenje Božije ljubavi prema onima koji se na Njega oslanjaju.
Pored toga, na Budućem svijetu oni će kod Boga imati visoke stepene.

Stoga, Uzvišeni Bog u časnom Kur’anu kaže:
A kada se odlučiš, onda se pouzdaj u Allaha, jer Allah zaista voli one koji se uzdaju u Njega.

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 92