Lijepo ophođenje i lijepo ponašanje
Lijepo ophođenje i lijepo ponašanje

Lijepo ophođenje i lijepo ponašanje

Čestiti ljudi u svjetlu islamskog učenja shvataju da su svi ljudi Božija stvorenja i da različitost njihovog porijekla, boje kože i područja u kojem žive ne predstavlja dokaz njihove potlačenosti i nedostatka časti.

Također znaju da nečija prednost ne zavisi od imetka i ljepote te se stoga prema svima lijepo ophode i svima žele da se razvijaju i usavršavaju, a svoju ljubav i blagonaklonost posebno pokazuju prema vjernicima.

S tim u vezi u Kur’anu se kaže: Došao vam je Poslanik, jedan od vas, teško mu je što ćete na muke udariti, jedva čeka da Pravim putem pođete, a prema vjernicima je blag i milostiv.

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 137