104. sura El-Humeze (Animirani Kur'an)
104. sura El-Humeze (Animirani Kur'an)

104. sura El-Humeze (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Teško svakom klevetniku, podrugljivcu, (1)

koji bogatstvo skuplja i prebrojava ga. (2)

Misli da će ga bogatstvo njegovo besmrtnim učiniti. (3)

Nikako! Sigurno će bačen biti u hutamu. (4)

A šta znaš ti šta je hutama? (5)

Vatra Allahova raspaljena, (6)

koja će na srca dosezati. (7)

Uistinu, ona će na njima biti zatvorena, (8)

u stupovima izduženim. (9)