105. sura El-Fil (Animirani Kur'an)
105. sura El-Fil (Animirani Kur'an)

105. sura El-Fil (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Zar nisi vidio kako je Gospodar tvoj sa vlasnicima slona postupio? (1)

Zar nije osujetio (ratno) lukavstvo njihovo, (2)

i poslao na njih jata ptica? (3)

Gađale su ih kamenjem od gline spečene, (4)

te ih učinio kao vlat izjedenu. (5)