106. sura Qurejš (Animirani Kur'an)
106. sura Qurejš (Animirani Kur'an)

106. sura Qurejš (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Zbog navike Qurejšija, (1)

navike putovanja njihovog, zimi i ljeti, (2)

pa neka obožavaju Gospodara ove Kuće, (3)

Koji ih za gladi hrani i od straha brani. (4)