Uživanje u džennetskim užicima i zabrana odavanja strastima na Dunjaluku
Uživanje u džennetskim užicima i zabrana odavanja strastima na Dunjaluku

Uživanje u džennetskim užicima i zabrana odavanja strastima na Dunjaluku

U njemu će biti sve što duše zažele i čime se oči naslađuju.

Treba znati da Bog za Svoje robove želi uživanje, lagodnost i spokoj bez slabosti i pokvarenosti, a uživanje u džennetskim blagodatima neće imati za posljedicu nikakvu slabost, nemoć, pokvarenost ni nasilje, kao što o tome Kur’an kaže: Od koga ih glava neće boljeti i zbog kojeg neće pamet izgubiti.

Ovo se uveliko razlikuje od neobuzdanosti i razuzdanosti na Ovom svijetu, koja kod čovjeka izaziva nered, propast, slabost i nemoć te vodi razdoru i neprijateljstvu među ljudima, kao što se vidi iz sljedećeg časnog ajeta:
Šejtan želi da pomoću vina i kocke unese među vas neprijateljstvo i mržnju.

Džennet je mjesto uživanja u nagradama za vjerovanje i lijepa djela i mjesto uživanja u plodovima poputnine sa Dunjaluka: Oni će stanovnici Dženneta biti, i u njemu će vječno boraviti, i to će im biti nagrada za ono što su radili.

Ovaj svijet je mjesto pravljenja zaliha i prelaženja stepena razvoja i usavršavanja, a odavanje strastima i uživanjima ljudima onemogućava izvršenje Božijih obaveza i sticanje duhovnih stepena.

Uzvišeni Bog o osobama koje su se posvetile strastima i Ovom svijetu i koje su zakazale u vjerovanju u Boga i vršenju dobrih djela kaže: Ljudima se čini da je lijepo ono za čim žude: žene, sinovi, mnoštvo imetka u zlatu i srebru, divni konji, stoka i usjevi.

To su blagodati u životu na Ovom svijetu; a najljepše mjesto povratka je u Allaha.

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 67.-68.