Najgori lažovi
Najgori lažovi

Najgori lažovi

Neki nevaljalci se posvećuju poricanju jasnih istina i prikrivanju stvarnosti, a lažima pokazuju svoju pokvarenost.

Tako neki Jevreji sebe smatraju vrjednijim od ostalih ljudi i njihove imetke smatraju sebi dozvoljenim te svjesno i znajući šta rade nebeskim knjigama i Bogu pripisuju takve laži,
o čemu Kur’an govori: Tako je, jer oni govore: “Nama nije grijeh što učinimo neukima” – i o Allahu svjesno govore laži.

Laganje o pojedinačnim i zajedničkim pitanjima je nepravda i nasilje prema sebi i drugima, a najveći silnik je onaj koji laže o Allahu i koji poriče istiniti govor (Božiju objavu), kao što se kaže u narednom ajetu: Ima li nepravednijeg od onoga koji o Allahu govori laži I smatra neistinom Istinu kada mu ona dođe?

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 48.-49.