Povodljivost ljudi
Povodljivost ljudi

Povodljivost ljudi


Kao što čovjek uči iz znanja i nauke drugih, on također potpada i pod uticaj djela i poslova drugih ljudi.

Kao što dobra djela članova društva predstavljaju dobar uzor za ljude i usmjeravaju ih ka dobru, loše ideje i djela pojedinih ljudi također predstavljaju loš uzor za buduće naraštaje i vuku ih u grijeh i pogreške.

U Kur’anu je o mnogobošcima i osobama uprljanim grijesima i greškama rečeno:
A kada im se kaže: “Pristupite onome što Allah objavljuje, I Poslaniku!”,
oni odgovaraju: “Dovoljno nam je ono što smo od predaka naših zapamtili.”

S obzirom da ponašanje prestupnika ima najveći uticaj na zastranjivanje pojedinaca u društvu, oni koji žele dobro i koji nastoje popraviti društvo ulažu najveći trud na planu poticanja na dobro i odvraćanja od zla.

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 171.