Lijepo ophođenje
Lijepo ophođenje

Lijepo ophođenje

Lijepo i pristojno ponašanje prema drugima je pohvalno i predstavlja znak plemenitosti i odgoja nekog čovjeka.

A kada je riječ o roditeljima, onda ono ima poseban značaj I potrebno im je iskazati mnogo više ljubavi i saosjećanja, naš pogled prema njima treba biti pun milosti i ljubavi, naš razgovor s njima treba biti pun blagosti i učtivosti, a naše ponašanje prema njima treba biti puno skrušenosti i poniznosti.

Uzvišeni Bog o tome kaže:
Budi prema njima ponizan i samilostan.
Čak i ako su roditelji mnogobošci, obaveza djeteta je da prema njima bude strpljivo i da se lijepo ophodi, kao što se navodi u Kur’anu:
A ako te budu nagovarali da drugog Meni ravnim smatraš, onoga o kome ništa ne znaš, ti ih ne slušaj i prema njima se, na Ovom svijetu, lijepo ophodi.

S druge strane, u starosti roditelji imaju veću potrebu za djecom i imaju mnogo zahtjeva i očekivanja. Upravo zbog toga Bog je dao posebne preporuke u pogledu ovog razdoblja života, zabranivši djeci da pokazuju i najmanji stepen nezadovoljstva, bijesa ili grubosti:
Kad jedno od njih dvoje, ili oboje, kod tebe starost dožive, ne reci im ni: “Uh!” – i ne podvikni na njih, i obraćaj im se riječima poštovanja punim.

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 103.-104.