110. sura En-Nasr (Animirani Kur'an)
110. sura En-Nasr (Animirani Kur'an)

110. sura En-Nasr (Animirani Kur'an)

U ime Allaha, Milostivog, Samilosnog!

Kad dođe pomoć Allahova i pobjeda, (1) I vidiš ljude ulaze u vjeru Allahovu u grupama, (2) Tad slavi sa hvalom Gospodara svog i traži oprost od Njega. Zaista, On je Primalac pokajanja. (3)