8 eko zapovijesti
8 eko zapovijesti

8 eko zapovijesti

1. Izvore i rijeke zaštitite! Kada ste na plaži, održavajte je čistom.

Zašto?

Voda je, osim vazduha, osnovni izvor života. Sve je manje čiste vode za piće. Zbog toga je važno, gdje god možemo da zaštitimo izvore vode i da vodu štedimo.

2. Energiju štedite! Kad god je to moguće, isključite svjetlo.

Zašto?

Osim energije proizvedene u hidrocentralama, svi ostali proizvođači zagađuju prirodu. Da bismo imali energiju, treba je štedjeti.

3. Za odlaganje otpada koristite stare kese!

Zašto?

Stare kese bi ionako otišle u otpad. Zato ih je bolje upotrijebiti za odlaganje ostalog otpada.

4. Starijima preporučite da ne kupuju predmete od krzna, kože, reptila, slonovače i kornjačinog oklopa!

Zašto?

Da bi došli do krzna, kože i kostiju, odrasli ubijaju životinje i tako narušavaju živi svijet. Pojedine vrste je čovjek istrijebio. To nije lijepo, tako se narušava priroda.

5. Vodu štedite! Ako primjetite da česma curi ili oštećenu cijev, zamolite starije da to poprave.

Zašto?

Voda je izvor života. Važno je da i djeca o tome vode računa. Svaka kap vode je dragocjena.

6. Brinite o drveću! Nova stabla sadite, a oštećena liječite.

Zašto?

Drveća su pluća naselja, fabrike kiseonika.

7. O planeti Zemlji čitajte i učite! Sa prijateljima znanje razmijenite.

Zašto?

Nova saznanja o planeti nas oplemenjuju i dovode u bliskiju vezu sa prirodom. Nemojte biti sebični i znanja zadržavati samo za sebe. Ako drugome otkrijemo naša znanja o prirodi življenja, i drugi će to isto učiniti prema nama.

8. Osnujte svoj klub ljubitelja prirode, pozovite drugare i zajedno očistite dio kraja u kome živite!

Zašto?

Klubovi ljubitelja prirode omogućavaju nam nova saznanja, druženja, putovanja, obilazak planina i prirodnih bogatstava. Malo možemo da postignemo ako radimo sami, zajedno smo jači.

 

Izvor: Vesela sveska – Sveznalica, god II, br. 13, „Dječija štampa“, novembar/studeni 2016, str. 24-25.