Jezici nas ne dijele i ne rastavljaju
Jezici nas ne dijele i ne rastavljaju

Jezici nas ne dijele i ne rastavljaju

I jedan od dokaza Njegovih je stvaranje nebesa i Zemlje, i raznovrsnost jezika vaših i boja vaših; to su, zaista, pouke za one koji znaju. (Kur'an)

Naš Gospodar, Allah Uzvišeni nas je stvorio različitog izgleda, boje, jezika i podneblja. Niko od nas nije mogao birati mjesto gdje će biti rođen, narod kojem će pripadati, svoje roditelje – da li će biti bogati ili siromašni, svoga brata i sestru, boju, izgled, visinu, jezik kojim će govoriti. Međutim, mjesto življenja, nacija, boja kože, visina, izgled i jezik kojim se govori ne određuju naše mjesto ni u društvu, ni kod Allaha, dž.š., Ništa osim čuvanja od grijeha i imana nije važnije, i ništa bolje i vrijednije nije od moralnosti.

O ljudi, Mi vas od jednog muškarca i jedne žene stvaramo i na narode i plemena vas dijelimo da biste se upoznali. Najugledniji kod Allaha je onaj koji Ga se najviše boji. Allah, uistinu, sve zna i nije Mu skriveno ništa. (Kur'an)

O ljudi, vaš Gospodar je Jedan, vaš otac je jedan. Arap nema prednosti nad nearapom, niti nearap nad Arapaom, niti bijelac nad crncem, niti crnac nad bijelcem osim po čuvanju od grijeha. (Hadis)

Muslimani su braća i niko nema prednosti nad drugim osim po tome što se više čuva grijeha. (Hadis)

Allah ne gleda u vaše likove niti u vaš imetak, već gleda u vaša srca i vaša djela. (Hadis)

Sretan je svako onaj ko je zadovoljan svojim roditeljima i onim što oni posjeduju, svojim bratom i sestrom, svojim izgledom koji mu je izabrao Njegov Gospodar, a uz to se čuva od grijeha i nastoji da, koliko god mu je to moguće, u svom životu slijedi Muhammeda, a.s.

 

Izvor: H. Ništović, I. Ništović, M. Valjevac, Vjeronauka, udžbenik za četvrti razred osnovne škole, El-Kalem, Sarajevo, 2008, str. 133.