Allah sve zna
Allah sve zna

Allah sve zna

Hasan je imao tri sina: Faruka, Abdullaha i Kasima. Mnogo ih je volio. Želio je da postanu dobri muslimani. Hasan je i sam bio dobar musliman. Koliko god je mogao, pokoravao se svim Božijim naredbama.

Jednoga dana htio je provjeriti svoje sinove. Svakom od njih dao je nekoliko slatkiša i rekao: “Pojedite ih na takvom mjestu gdje ste sigurni da vas niko ne može vidjeti. Kad to učinite dođite kod mene.”

Faruk uze slatkiše i ode u svoju sobu. Za sobom zatvori vrata i pojede slatkiše misleći da ga tamo niko nije mogao vidjeti.

Abdullah ode u podrum. Bio je siguran da tamo nema nikoga. Pojeo je slatkiše u mračnom podrumu.

Kasim je razmišljao gdje bi mogao pojesti slatkiše, a da ga niko ne vidi. Nije mu padalo na pamet ni jedno takvo mjesto. Svaki put kad bi pomislio na neko mjesto sjetio bi se da ga Allah vidi, i zato nije pojeo slatkiše.

Faruk i Abdullah vratili su se ocu i ispričali mu kako su postupili. Potom je došao Kasim i vratio slatkiše svome ocu govoreći:

“Ne postoji mjesto koje je skriveno od Allaha, tako da ja nisam pojeo slatkiše.”

Hasan je bio oduševljen Kasimom. Rekao je Faruku i Abdullahu da nauče lekciju od svoga brata Kasima i dodao:

“Moji dragi sinovi, nikad ne zaboravite da Allah zna sve, i da vidi sve. On je uvijek s nama. Stoga mi ne bismo trebali činiti ništa ružno, čak ni u tajnosti.”

 

Izvor: http://mirisljiljana.blogger.ba/arhiva/2008/09/21/1800626