Antrax, crni prišt, bedrenica, antraks
Antrax, crni prišt, bedrenica, antraks

Antrax, crni prišt, bedrenica, antraks


Kolika je stvarna opasnost ?

Šta je antraks
Simptomi
Dijagnoza
Uzroci
Patogeneza
Epidemiologija
Plućni antraks
Kožni antraks
Ostali, rjeđi oblici bolesti
Terapija i profilaksa
Literatura
Autori

Šta je antraks?

Antraks je bolest uzrokovana bakterijom koja formira spore i obično se nalazi kod divljih i domaćih životinja (stoka, ovce, koze, kamile antilope i drugi biljojedi). Ljudi se njim mogu zaraziti ukoliko su izloženi tkivima ili produktima zaraženih životinja.
Antraks je široko ražireno oboljenje i može se javiti u svim regionima svijeta, ali je najčešći u stočarskim regionima zemalja u razvoju i to: u Južnoj i Centralnoj Americi, Južnoj i Istočnoj Evropi, Aziji, Africi, na Karibima i Srednjem Istoku.
Ljudi ga mogu dobiti na tri načina:

  1. preko kože,
  2. inhalacijom odnosno udisanjem ili
  3. putem jela i pića.

Spore antraksa mogu živjeti u tlu godinama, a ljudi se mogu zaraziti antraksom dolazeći u dodir sa produktima zaraženih životinja ili inhalacijom spora. Antraks se također može unijeti i i konzumiranjem nedovoljno kuhanog mesa zaraženih životinja.