Astma
Astma

Astma

Šta je astma?
Dijagnoza astme
Vršni protok – PEF
Kontrola astme
Liječenje astme
 – osnovni lijeci
 – simptomatski lijeci
Klasifikacija težine astme
Liječenje prema stepenu težine
Zaustavljanje napada
Stepen težine napada
Preventiva
Edukacija bolesnika
Plućna rehabilitacija
Praćenje bolesnika
Razlozi loše saradnje
Gdje se liječi?
Literatura
Autori

Pojava astme, posebno kod djece, u cijelom svijetu je u porastu. Međutim, astma se još uvijek ne dijagnosticira na pravilan način, niti se adekvatno liječi. Srećom su sada na raspolaganju nove metode za prepoznavanje, dijagnostiku, liječenje i kontrolu astme. Edukacija bolesnika povećava vjerovatnoću dugotrajne uspješne kontrole astme, te se na taj način umanjuju lični, socijalni i ekonomski troškovi zbog astme.

NOVI POGLEDI NA ASTMU

  • Astma je karakterizirana ponavljajućim napadima kašlja, piskanja, stezanja u prsima i otežanog disanja. Napadi mogu biti teški i tako ugroziti život osobe. Bitno je naglasiti da se oni mogu prevenirati.
  • Astma je hronična upala disajnih puteva, a hronično upaljeni disajni putevi su preosjetljivi. Nakon izlaganja različitim podražajima – pokretačima, disajni putevi se zbog spazma mišića, čepova sluzi i otoka sluznice sužavaju, a protok zraka je ograničen.
  • Uobičajeni pokretači astme su virusne infekcije; alergeni kao grinje kućne prašine (u posteljini, sagovima, tapeciranom namještaju), životinje s krznom, peludi, plijesni i gljivice; duhanski dim; aerozagadjenja; fizička aktivnost; stres i jaki emocionalni podražaji; kao i kemijski iritansi.
  • Napadi astme su povremeni, ali je upala dišnih puteva kronično prisutna. Astma je kronična bolest koja zahtijeva dugotrajnu terapiju, što za mnoge bolesnike znači svakodnevno uzimanje osnovnih lijekova.
  • Astmu ne možemo izliječiti, ali je moguće liječiti i kontrolirati tako da spriječimo noćne i dnevne simptome, ozbiljne napade, smanjimo ili isključimo potrebu za simptomatskim lijekovima, omogućimo vodjenje produktivnog, fizički aktivnog života, te omogućimo (približno) normalnu plućnu funkciju.
  • Astma ne smije biti razlog za sram. Olimpijski pobjednici, državnici, poznate ličnosti iz javnog i kulturnog života, te obični ljudi žive uspješan život uz astmu.
  • Prevencija astme je poželjna. Za djecu sa porodičnom anamnezom astme ili atopije vrlo je vjerovatno da izbjegavanje pasivnog pušenja, alergogenih produkata grinja kućne prašine i mačke, pomaže u prevenciji nastanka astme. U odraslih pomaže izbjegavanje kemijskih senzibilizatora na radnom mjestu.
     

UPAMTI

Dijagnoza astme >>

 

IZVOR:  http://www.healthbosnia.com/bolesti/cjd/index.htm  2001.