Barska kornjača
Barska kornjača

Barska kornjača

Barska kornjača (Emys orbicularis), jedna je od samo dvije slatkovodne vrste kornjača koja je autohtona skoro u cijeloj Evropi. U centralnoj Evropi je nažalost gotovo izumrla, a kao jedan od razloga njenog nestanka iz centralne Evrope navodi se taj što se u 17. i 18. stoljeću njeno meso koristilo kao hrana za vrijeme posta katoličke korizme. Drugi važan faktor jeste uništavanje njenog prirodnog staništa od strane samog čovjeka. Danas je ova vrsta u Evropi strogo zaštićena.

Emys orbicularis se nalazi pretežno u velikim jezerima, sporotekućim rijekama i drugim mirnim vodama. Ova, jako plašljiva vrsta,  voli mjesta zarasla travom i drugim biljkama. Aktivna je i danju i noću. Truhle panjeve, kamenje koje je do pola u vodi, i sl. koristi za sunčanje. Hibernira od oktobra do aprila ili maja, ovisno o regiji i temperaturi okoline. Prehrana joj se sastoji od raznih insekata, punoglavaca, ribica i sl. U manjoj mjeri ova vrsta jede biljnu hranu, ali joj meso ipak ostaje glavna hrana.

Barska kornjača je jedina vrsta koja je autohtona u srednjoj Evropi. Donedavno je ta vrsta bila jedina vrsta roda Emys. Nakon genetičkih istraživanja populacije koja egzistira na Siciliji, Fritz et al, (2005) tu populaciju opisuje kao posebnu vrstu Emys trinacris.

Emys orbicularis, zavisno o kojoj se podvrsti radi, dostigne prosječnu veličinu od 15 do 20 cm. Sjeverne i istočne podvrste su veće od južnijih podvrsta. Mužjak ostaje kao i kod većine vrsta manji od ženke. Pod normalnim uvjetima se težina kreće od 400 do 700 grama. Pronađeni su i pojedinačni rijetki primjerci od 1,5 kg težine. Podvrste variraju i po izgledu. Crni ili tamno smeđi oklop (carapax) ima često sitne žute tačkice ili linije. Donji dio oklopa (plastron) može biti od skroz žutog do žutog sa velikim crnim flekama, sitnim crnim mrljama, ili čak i skroz crn. Glava, udovi, vrat i koža također pokazuju razliku u podvrstama. Ti dijelovi mogu biti od tamno smeđe do crne boje sa sitnim žutim tačkicama.

Emys orbicularis je rasprostranjena u širem području Evrope, od Portugala i Španije do Aralskog jezera i Kazahstana u Aziji. U većini zemalja, pogotovo u Njemačkoj, Švicarskoj i Austriji ove su populacije gotovo nestale. U Švicarskoj su najvjerovatnije nestale iz prirode. U Njemačkoj su posljednjih godina provođeni razni projekti kako bi se neke populacije ponovo naselile na mjestima gdje su nekad živjele. Emys orbicularis je zaštićena vrsta koja je navedena na crvenoj listi IUCN-a.

 

Izvor: dr.sc. Avdul Adrović, Evropska barska kornjača (Emys orbicularis) na akumulaciji Modrac – trenutno stanje, stepen ugroženosti i mogućnosti zaštite, Centar za ekologiju i energiju, Tuzla, decembar 2012, str. 5.