Begovina u Stocu
Begovina u Stocu

Begovina u Stocu


Graditeljska stambena cjelina Begovina u Stocu sagrađena je na sjeveroistočnom kraju grada kao gospodarski kompleks, sa konacima i velikim baščama.

U urbanističkoj koncepciji Begovine, odžaka kapetanske porodice Rizvanbegović, uočava se poštivanje prema prirodnom terenu, prema potrebi za intimom svake porodice, uvažavanje susjednih kuća kao i želja za formiranjem zaštićene porodične teritorije.

Veličina kompleksa, položaj u prostoru kao i očuvanost objekata svrstava Begovinu u jedan od najljepših i najznačajnijih rezidencijalnih kompleksa u Bosni i Hercegovini. Stoga je 2008. godine  proglašena nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine.