Blagodat vida
Blagodat vida

Blagodat vida


Allah, dž.š., je stvorio oči i dao im vid. Poslanik, a.s., u vjerodostojnom hadisu, kaže: „Dva oka neće opržiti džehennemska vatra: oko koje je zaplakalo iz bogobojaznosti i oko koje je bdjelo na Allahovom putu.“ Allah je stvorio oko kako bi insan njime posmatrao ono što je Uzvišeni stvorio i spoznao neograničenu moć i vlast Svoga Gospodara, a zatim Mu se pokorio i iskreno zahvalio, kako kaže Uzvišeni u Časnom Kur’anu : „U stvaranju nebesa i Zemlje i u smjenjivanju noći i dana ima, doista, mnoštvo znakova za razumne i one koji hoće da vide, za one koji Allaha spominju i stojeći, i sjedeći, i ležeći, i o stvaranu nebesa i Zemlje razmišljaju: ‘Gospodaru naš, Ti nisi ovo uzalud stvorio! Slavljen neka si! Sačuvaj nas patnje u vatri!’“ (Ali Imran, 190-191).

Allah je stvorio oko da gledaš i spoznaš istinu, a da ga odvratiš od neistine i obo riš pred bestiđem i haramom, ovo bi bio vjenčani dar (mehr)  koji bi ponudio džennetskim hurijama. Rekao je Ebu Derda, r.a: „Ko obori pogled od harama, oženit će koju hoće od hurija.“

POGLED VRJEDNIJI OD ZLATA

To je pogled koji čovjek uputi svojoj hanumi, iz ljubavi i poštovanja, pa i ona njemu na isti način uzvrati. Rekao je Poslanik, a.s: „Zaista, kada čovjek pogleda u svoju ženu i ona pogleda u njega, Allah pogleda u njih pogledom milosti. A kada je uzme za ruku, padaju grijesi putem njihovih prstiju.“  U ovom hadisu vidimo da je ne samo da je neophodno voditi brigu o braku i ukazati dužno poštovanje i pažnju prema spružniku i da je to temelj zdrave bračne zajednice, već da čovjeka jedan pogled upućen na halal-način, može dovesti do vječite sreće i spasa, to jest Allahove milosti. A do čega će, onda, čovjeka odvesti haram-pogledi? U jednom hadisu stoji: „Pogled je otrovana strijela od Iblisovih strijela, on njima pogađa srce vjernika. Ko ih ostavi iz straha od Allaha, Allah će mu nadoknaditi imanom čiju slast će osjetiti u srcu.“ Rekao je ibn Kajim, r.a: „Pogled je kao zrno koje se baci u zemlju. Ako se čovjek ne osvrne na njega, osuši se. A ako se zalije, proklija. Pa tako i pogled, ako se čovjek dvaput osvrne.“ Ovo je islamski stav o ponašanju vjernika u sredinama u kojma su moralne vrijednosti narušene i gdje ima puno nereda. Kada god iziđe na ulicu, vidi puno golotinje i nemorala, pokušat će što više paziti na sebe i obarat će pogled kako Iblis ne bi odapeo otrovnu strijelu i ranio njegovo mu’minsko srce, a to može prouzrocirati mnogo problema, posljedice mogu biti fatalne. Uzvišeni Allah kaže: „I ne približavajte se bludu, jer je to razvrat, i kako je to ružan put.“ (El-Isra, 32).   Allah, dž.š., strogo zabranjuje i primicanje bludu, to jest sve što može dovesti do tog bestidnog čina, koji je jedan od najgorih grijeha, a predhodnica svega ovoga jeste pogled, koji u početku može biti bezazlen, ali na kraju može završiti katastrofalnim ishodom i grijehom za koji Allah, dž.š., prijeti žestokom kaznom, i čija pogubnost se osjeća još na dunjaluku. Molim Allaha, dž.š., da očisti naša srca i ispuni ih imamnom, a da nas sačuva šetanskih smutnji. Amin!

Izvor:https://24vakta.ba/blagodat-vida/