Blagodati hifza
Blagodati hifza

Blagodati hifza

Nebrojene su blagodati kojima je počašćen hafiz Kur'ana, a navest ćemo samo neke. Hafiz Kur'ana je počašćen time što može obavljati razne ibadete, uključujući i noćni namaz, s lahkoćom, tj. da na namazu uči duže.

Abdullah b. ‘Amr, r.a., prenosi da je Poslanik, a. s, rekao: Ko na noćnom namazu prouči 10 ajeta neće biti upisan među nemarne. Ko prouči 100 ajeta bit će svrstan među robove koji Mu se stalno obraćaju, a ko prouči hiljadu ajeta bit će među onima koje obilata nagrada čeka.[1]

Budući da poznaje ono što uči, hafiz u namazu može osjetiti mnogo više emocija, zbog različitih tema (govor o Džennetu, Džehennemu, nagradi i kazni, ljubavi prema Allahu, dž.š., itd.) sadržanih u Kur'anu nego što to može onaj koji nije hafiz. Osoba koja zna Kur'an napamet može ga učiti u bilo koje doba na svakom dozvoljenom mjestu i time pojačati svoj ibadet. Time biva u stalnom ibadetu i razmišljanju o kur'anskim porukama, za što slijedi nagrada kod Gospodara. U trenutku učenja Kur'ana u bilo kojem dobu na svakom dozvoljenom mjestu u društvu je časnih meleka koji slušaju učenje Kur'ana. Lakše je hafizu Kur'ana da se prema različitim životnim situacijama odnosi u skladu s Kur'anom nego onome ko to nije. Te blagodati očituju se i na ahiretu. Darimi bilježi da je Vehb Ez-Zimari rekao: Kome Allah, dž.š., omogući da nauči Kur'an napamet, pa ga on bude danju i noću učio i bude radio po njegovim odredbama, Allah će ga na Sudnjem danu proživjeti u društvu meleka i vjerovjesnika.[2]

Izvor: cukmostar.org[1] Hadis bilježe Ebu-Davud, Darimi i sahih je.

[2] Ebu-Abdullah Muhammed b. Ahmed El-Ensari El-Kurtubi, TEFSIR – Sveobuhvatni tumač kur'anskih poruka, tom I, preveli: hfz. Zijad Dervić i Fahrudin Smailović, Bookline, Sarajevo, 2013, str. 40.