Božija nagrada i kazna
Božija nagrada i kazna

Božija nagrada i kazna

Onima koji vjeruju i dobra djela čine preći ćemo, sigurno, preko hrđavih postupaka njihovih, i za ono što su radili doista ćemo ih najljepšom nagradom nagraditi. (Kur'an, Al-‘Ankabut:7)

Hadis

Bog je propisao i odredio i dobra i zla djela, zatim je objasnio šta je dobro, a šta je zlo.

Pa ko odluči da uradi jedno dobro djelo, pa ga ne uradi, Bog će mu za to zapisati potpuno dobro djelo.

Ko, pak, odluči da učini dobro djelo, pa ga i učini, Bog će mu zapisati deset dobrih djela, a nagrada mu može biti sedam stotina puta veća, pa i više od toga.

 Ko pak odluči da učini jedno zlo djelo pa ga ne učini, Bog će mu zapisati potpuno dobro djelo.

Ako odluči da učini zlo djelo, pa ga i učini, Bog će mu zapisati jedno zlo djelo.

O hadisu

Ovaj hadis se nalazi u Buharijinoj i Muslimovoj zbirci, te se prema tome smatra sahih hadisom.

Ibni Abbas u ovom hadisu priča, da Alejhisselam prenosi ovaj hadis od Boga, dž.š. Hadis u kojem se riječi pripisuju Bogu zove se hadisi kudsi ili hadisi rebbani. U nekim predajma ovog hadisa (rivajetima) riječi se zbilja pripisuju Bogu, dočim predaja koju smo mi gore naveli nije po formi takva iako je po sadržaju. Izgleda da bi Alejhisselam nekad pripisao riječi ovog hadisa Bogu, a nekad bi njegovo značenje objasnio svojim riječima, što je i slučaj sa ovom našom predajom.

Komentar

U ovom hadisu Alejhisselam je objasnio način Božije nagrade i kazne.

Kazna je ravna prema učinjenom zlu. Ko naumi da učini zlo, pa se pokaje, piše mu se dobro djelo i ima nagradu isto kao kad naumi da učini neko dobro djelo, ali ga nešto od toga omete. U oba slučaja ima nagradu koja odgovara jednom dobrom djelu.

Ko, pak, učini dobro djelo njegova je nagrada najmanje deset puta viša nego li je zaslužio, a može biti sedam stotina puta viša pa i iznad sedam stotina, koliko već Bog, dž.š., htjedne. U ovome se ogleda velika Božija milost i dobrota.


Izvor:

H. Mehmed-ef. Handžić, Es-Sunne’ (41 hadis s prijevodom i komentarom), trideset i sedmi hadis, Sarajevo, 1968, str. 44-45.