Božiji poslanik El-Jese'a, a.s.
Božiji poslanik El-Jese'a, a.s.

Božiji poslanik El-Jese'a, a.s.

S perzijskog preveo: Senad Ćelović


El-Jese‘a, a.s., je jedan od poslanika koje je Allah, dž.š., poslao narodu Benu Israil. Spomenut je na dva mjesta u posljednjoj Božijoj objavi – Kur'anu:
I Ismaila i El-Jese‘a i Junusa i Luta – svima smo prednost nad svijetom ostalim dali. (Kur'an, VI:86)
I sjeti se Ismaila i El-Jese'a i Zulkifla, svi su oni bili dobri. (Kur'an, XXXVIII:48)
Kur'an nam ne donosi ništa o njegovom životu. Neki mufesiri Kur'ana smatraju da ovaj Božiji poslanik potječe iz loze poslanika Ibrahima, a.s., odnosno, da je bio jedan od Jusufovih, a.s., potomaka. Drugi, pak, tvrde da je bio potomak Haruna, a.s., te amidžić poslanika Il'jasa, a.s.
U israilijatima, pripovijestima koje prenose sljedbenici Knjige, dosta se govori o njemu; u islamskoj literaturi nešto manje. Pored detalja o životu ovog poslanika, u Knjizi o Kraljevima nalazimo i podatke o susretu Božijih poslanika, El-Jese‘a, a.s., i Il'jasa, a.s.
Božiji poslanik El-Jese‘a, a.s., je bio obdaren sa nekoliko vrsta mudžiza (nadnaravnih djela): slanu vodu jednog grada pretvorio je u pitku vodu; siromašnoj starici je blagoslovio ćup ulja, tako da ovaj nikad ne presuši, što joj je omogućilo da vrati dugove; oživljavao je mrtve; ugošćavao je veliki broj ljudi sa malom količinom hrane i liječio je oboljele od gube. Sve navedene mudžize pripisuju se ovom Božijem poslaniku.
Islamske historijske i tefsirske knjige tvrde da je Božiji poslanik El-Jese‘a, a.s., nesumnjivo bio učenik poslanika Il'jasa, a.s. Mnogobrojne su predaje o ova dva poslanika, od kojih su neke prenesene iz israilijata.
U jednoj knjizi o Božijim poslanicima navodi se predanje da je poslanik Il'jas, a.s., svojevremeno pronošao utočište od neprijatelja koji ga je progonio kod jedne udovice. Žena je imala malog sina po imenu El-Jese'a. Kada se dječak teško razbolio i pao na samrtnu postelju, Il'jas, a.s., mu je proučio dovu za ozdravljenje. Božijom milošću, dječak je ozdravio i prihvatio vjeru u Jednog Boga. Poslanik Il'jas, a.s., mu je dozvolio da ga prati i podučavao ga je onome što je trebao znati. Kada je došlo vrijeme njihovog rastanka, El-Jese'a se obratio Il'jasu, a.s., riječima: „Božiji poslaniče, jasno mi je da se vrijeme tvog odlaska primaklo. Oporuči mi šta da činim u tvom odsustvu.“ Il'jas, a.s., to učini i ostavi El-Jese'au jasan znak po kome su se poznavali nasljednici poslanika kod naroda Benu Israil.
Božijom odredbom, Il'jas, a.s., je poslanstvo predao El-Jese'au koji nastavi pozivati narod Benu Israil vjeri u Jednog Boga. Poziv ovog poslanika naišao je na odaziv u narodu. Za njegovog života vladao je mir i sklad među njima. Međutim, nakon njegove smrti, degenerativni procesi koji su uslijedili doveli su do postepenog odumiranja i urušavanja kraljevine Izrael.
El-Jese'a u Kur'anu
Svevišnji Allah, dž.š., kaže:
I Ismaila i El-Jese‘a i Junusa i Luta – svima smo prednost nad svijetom ostalim dali. (Kur'an, VI:86)
Božije riječi – svima smo prednost nad svijetom ostalim dali – kojima se uzdiže spomen na četvoricu poslanika, ne bismo trebali shvatiti u značenju da su oni najbolja Božija stvorenja i da niko nije iznad njih. Naime, pouzdano znamo da je Muhammed, s.a.v.a., najbolji Božiji rob, a po stepenu vrijednosti iznad spomenutih poslanika nalaze se i neki drugi poslanici. Značenje ovog ajeta ogleda se u isticanju vrijednosti ovih poslanika naspram svih onih koji su živjeli u njihovo doba.
Allame Tabatabai, poznati komentator Božije knjige, o ovom ajetu kazuje:
„U ovom ajetu, riječju ʻālem označava se skupina ljudi, a ne cjelokupan svijet. Slično kao što se ova riječ upotrebljava u kontekstu arapski svijet ili svijet znakova. To znači da uzdizanje spomenutih poslanika nad ostalim svijetom treba razumijevati na način da je njima dato poslanstvo i direktna Božija uputa, po čemu su iznad svih ostalih ljudi svoga vremena koji uputu primaju preko njih. Stoga bez ikakve sumnje možemo tvrditi da se poslanici, po svim svojim svojstvima i mogućnostima, Božijom milošću izdvajaju od ostalih ljudi ovog materijalnog svijeta.“
Neki mufesiri Božije knjige, koji su željeli potvrditi činjenicu da su poslanici višeg položaja od meleka, smatrali su neispravnim ovaj način polemike i dokazivanja. Drugi su pak, proučavanjem imena Božijih poslanika spomenutih u kur'anskim ajetima nastojali spoznati njihov vremenski slijed i stepen poslanstva.
Međutim, taj metod ne rezultira nikakvim pouzdanim saznanjem, jer su, naprimjer, neki poslanici živjeli prije Ismaila, a.s., ali su spomenuti nakon njega. Ovim metodom se ne može doći ni do saznanja o poslaničkom rangu jer se neki poslanici, kao što su Nuh, Musa i Isa, a.s., za koje se pouzdano zna da su jedni od najvećih poslanika, spominju nakon poslanika za koje se zna da su po svom rangu bili ispod njih.
Dalje, u tridesetosmoj kur'anskoj suri nalazimo sljedeći ajet:
I sjeti se Ismaila i El-Jese'a i Zulkifla, svi su oni bili dobri.
Ovaj ajet je dovoljan dokaz da El-Jese'a i Zulkifl nisu ista osoba, kako neki tvrde, nego dva različita poslanika.
Poslanik El-Jese'a se spominje imenom samo u ova dva citirana ajeta. Međutim, mufesiri smatraju da pojedine riječi sadržane u nekim ajetima također upućuju na ovog poslanika. Tako riječ ʻabden u 65. ajetu sure Kehf neki mufesiri pripisuju poslaniku El-Jese'au, dok većina smatra da se ova riječ odnosi na hazreti Hidra. Kurtubi kaže da se riječ resul u 214. ajetu sure Bekare odnosi na poslanika El-Jese'a, a.s.
Smrt El-Jese'a, a.s., i određivanje njegovog nasljednika
El-Jese'a, a.s., bijaše istrajan u svojoj vjerovjesničkoj zadaći i sve do svoje smrti neumorno opominjaše i pozivaše na Pravi put sve one do kojih je njegov glas mogao doći. Milošću Svemoćnoga, izvjestan broj ljudi odazvao se i spasao od propasti, ali je većina i dalje istrajavala u griješenju.
O smrti Božijeg poslanika El-Jese'a, a.s., kao i o osobi koja ga je naslijedila u poslanstvu ne nalazimo podatke u kur'anskom tekstu. Međutim, par navoda koje nam pružaju neke historijske i tefsirske knjige daju nam donekle uvid u tu temu. U njima nalazimo i podatak da je El-Jese'a javno obznanio svojstva koja treba posjedovati njegov nasljednik, kao uslov da ga naslijedi u poslaničkoj misiji:
„Poslaničku obavezu može preuzeti samo ona osoba koja danju posti, a noću ibadet čini i koja pri donošenju presuda ne gubi strpljenje.“
Treći dan nakon obznane, javio se jedan mladić i prihvatio njegove uslove. Ustrajao je u svom obećanju pa ga Uzvišeni uzdignu na poslanički stepen i nazva ga Zulkifl.
Ova mišljenja, koliko smo mogli vidjeti, uglavnom drže da je Zulkifl, a.s., živio u vrijeme El-Jese'a, a.s., i da je on bio njegov nasljednik. Međutim, jedni kažu da je Zulkifl, a.s., Ejjubov, a.s., sin Bišr i po ovome mišljenju on je živio u Siriji ili sjevernoj Arabiji, gdje je živio i njegov otac Ejjub, a.s. Treći, pak, kažu da je Zulkifl, a.s., živio u vremenu nakon Musaa i Haruna, a.s., a Allah zna najbolje!

Izvor: اليسع حضرت, http://z-n-p.blogfa.com/post-8.aspx