Božiji poslanik Il'jas, a.s.
Božiji poslanik Il'jas, a.s.

Božiji poslanik Il'jas, a.s.

Različita su mišljenja o vremenu i mjestu u kome je živio i djelovao Božiji poslanik Il'jas, a.s. Prema nekim izvorima, ovaj poslanik je živio u vremenu nakon Musaa i Haruna, a.s., u gradu Baalbeku u današnjem Libanonu, dok ga drugi izvori smještaju u vrijeme nakon Sulejmana, a.s., na prostor sjevernoga kraljevstva Izrael.

Kur'an o Il'jasu i njegovom poslanstvu kaže:

I Il'jas je bio poslanik. Kad on reče narodu svome: „Zar se ne bojite? Što se Balu klanjate, a najljepšeg Stvoritelja ostavljate, Allaha, Gospodara svoga i Gospodara vaših predaka drevnih?“ – oni ga lašcem nazvaše i zato će, sigurno, u vatru svi oni biti bačeni, samo neće oni Allahovi robovi koji su Mu bili odani. I sačuvasmo mu spomen u naraštajima kasnijim: „Nek’ je u miru Il'jas!“ Eto tako Mi nagrađujemo one koji dobra djela čine, a on je bio rob Naš, vjernik. (Kur'an, XXXVII:123–132)

Ime ovog poslanika susrećemo i u svetim knjigama judeizma i kršćanstva, Talmudu i Starom zavjetu.

Uvod

Kraljevstvo Izrael je bilo ujedinjeno pod vlašću Sulejmana, a.s., ali nakon njegove smrti dijeli se na dva dijela: kraljevstvo Judeju na jugu i kraljevstvo Izrael na sjeveru. Prijestolnica južnog kraljevstva postat će Jeruzalem, a sjevernog grad Samarija. Dok je vjera u Jahvu (Jednog Boga) u južnom kraljevstvu većim dijelom ostala sačuvana, u sjevernom kraljevstvu to nije bio slučaj. Štaviše, zbog političkih razloga, kraljevi sjevernog kraljevstva su se češće ženili kraljevnama okolnih naroda, a one su više ili manje donosile i svoje religije. U 9. stoljeću prije Isaa, a.s., kralj Ahab se oženio Feničankom Izabelom, koja sa sobom donosi i kult božanstva po imenu Bal. Taj su idol obožavali mnogi tamošnji narodi, a ista se idolopoklonička praksa, nažalost, bila poprilično raširila i među plemenima Izraela koja su živjela na teritoriji sjevernog kraljevstva. Obožavanje Jednog Boga pada u zaborav.

Poslanstvo

Uzvišeni Stvoritelj odabrao je Il'jasa, a.s., i poslao ga kao Svoga vjerovjesnika narodu Izraela da ih pozove na pokajanje i povratak istinskoj vjeri.Izvjestan broj ljudi je povjerovao Il'jasu, a.s., i vratio se vjerovanju u Jednog Boga, ali većina naroda, nažalost, nije htjela povjerovati.

Il'jas, a.s., je upozoravao kralja Ahaba na Božiju srdžbu i kaznu žestokom sušom zbog velikog grijeha prema Bogu.Ahab i Izabela su se u početku smijali njegovim riječima, ali kad su se nakon nekoga vremena uvjerili da im je kraljevstvo doista pogođeno sušom, obuzeo ih je bijes. Tada Il'jasu, a.s., objavom biva naređeno da napusti Izrael kako bi izmakao gnjevu zločinačke vlasti.

Il'jas se sakrio u jednu pećinu, a prema Božijoj naredbi gavranovi su mu donosili hranu. Nakon boravka u pećini, Bog šalje Il'jasa u grad Careptu u Fenikiji gdje nalazi utočište u domu jedne pobožne i čestite udovice. Žena jedva da je imala hrane za sebe i svoga sina pa ipak, podijelila je ono što je imala sa Il'jasom. To bi razlogom Božijeg bereketa te se od tog dana vreća sa brašnom i krčag sa uljem u njenoj kući nikad nisu praznili. Nakon izvjesnog vremena, razboli se udovičin sin El'jesea i pade na samrtničku postelju. Il'jas, a.s., uputi dovu Svemogućem koji djetetu povrati život i ozdravi ga.

Nakon tri godine suše Gospodar naredi Il'jasu, a.s., da se vrati nazad u Izrael, stane pred Ahaba, nagovijesti mu prestanak suše i ponovo ga pozove na Pravi put. U povratku se Il'jas, a.s., susreo sa Obadijem, čovjekom koji je odigrao značajnu ulogu u zaštiti Božijih poslanika od zločinačke vlasti. Zamolio ga je da ode do Ahaba i najavi mu njegov dolazak. Il'jas, a.s., se nadao da je trogodišnja suša urazumila Ahaba i Izabelu i omekšala im srca. Međutim, nije bilo tako. Ahab je Il'jasa, a.s., nazvao uzrokom nevolja izraelskog naroda, a Il'jas, a.s., je Ahaba optužio za propagiranje lažnih bogova.

Organiziran je neobični dvoboj na gori Karmel, koji je imao za cilj javno ukazati na istinskog Boga.Il'jas, a.s., se sam suočio sa četiri stotine i pedeset Balovih svećenika. Dogovor je bio da svaka strana prinese žrtvu, a zatim da zazivaju svako svoje božanstvo da spusti s neba vidljiv plamen koji će spaliti ponuđenu žrtvu. To je svim prisutnim trebalo ukazati na istinskoga Boga.

Balovi obožavatelji prvi prinesoše svoju žrtvu i potom dugo zazivaše njegovo ime i moljaše ga da spusti plamen s neba, ali se ništa ne desi. Potom dođe red na Il'jasa, a.s. On zakla svog junca za kurban, postavi ga na žrtvenik, a potom iskopa rov oko njega. Nakon toga je i kurban i žrtvenik polio vodom. Kad je sve bilo spremno, Il'jas, a.s., uputi dovu svome Gospodaru. Istoga trena s neba se, pred očima svih posmatrača, spustio plamen koji je u cjelosti spalio i kurban i žrtvenik, a sva voda iz rova je isparila. Nakon toga Il'jas, a.s., je proučio kišnu dovu i obilna kiša pade prvi put nakon trogodišnje suše. Vidjevši to, dio prisutnih pade na sedždu i posvjedoči da je Il'jas, a.s., vjerovjesnik istinskog Boga. Prema Starom zavjetu, tada pravedna kazna stiže sve Balove svećenike koji bivaju pogubljeni.

Izabel, Ahabova supruga, čuvši vijesti o pogubljenju svećenika Bala, razljuti se i riješi da ubije Il'jasa, a.s., tako da on ponovo biva prisiljen na bijeg. U pustinji se spusti ispod jednog drveta, moleći Boga da ga uzme sebi. Obuze ga san, a Bog posla meleka da ga probudi i prenese mu poruku. Melek mu je donio trpezu da se osvježi i nagovijestio dugo i iscrpno putovanje. Il'jasovo, a.s., odredište bješe prvo Judeja, a potom Sinajska gora na kojoj provede četrdeset dana i noći.

Nakon Ahabove smrti, na prijestolje Izraela sjeo je njegov sin Ahazja. Međutim, ni sin nije bio ništa bolji od oca jer je i on bio sklon idolopoklonstvu, tako da mu nisu od koristi bile Il'jasove, a.s., opomene. Tokom cijelog svog poslaničkog puta Il'jas, a.s., je neumorno opominjao i pozivao vjeri u Jednog Boga, ali i pored toga mnogi su ustrajavali u griješenju i krivovjerju.

Dvadesetak godina nakon što je tamo bio prvi put, Il'jas, a.s., ponovo je posjetio Careptu kako bi se susreo sa El'jeseom i njegovom čestitom majkom. Po dolasku je saznao da je ona već umrla, a da se njen sin naselio u jednoj kolibici izvan grada, gdje je živio jednostavnim i čednim životom. Od tog susreta Il'jas, a.s., i El'jesea su postali nerazdvojni saputnici na Božijem putu. Neumorno opominjahu i na pravi put smjerno pozivahu ljude širom Svete zemlje, kako kraljevstva Izraela, tako i Judeje. Njih dvojica su zajedno hodili putevima Gospodara svih svjetova sve dok nije došao trenutak kada im bi suđeno da se rastanu.

Smrt

Različita su mišljenja o tome na koji način je Božiji poslanik Il'jas, a.s., napustio ovaj prolazni svijet. Prema jednoj predaji, kada se Il'jasu, a.s., približilo vrijeme smrti, on je skupa sa El'jeseom otišao do rijeke Jordan nedaleko od grada Jerihona. Posmatrajući Jerihonsku dolinu koja se pred njime prostirala, dolinu gdje su sinovi Israilovi pod vođstvom Jušaa, a.s., prvi put kročili na tlo Svete zemlje, s uzdahom reče: „Šta se ovo desilo sa odabranim narodom?“

Noć nije smio provesti u ovome gradu, pa je svoje korake, prema Božijoj naredbi, usmjerio ka Jordanskoj dolini. Njegov vjerni pratilac je bio El'jesea, a.s. Nadomak rijeke Jordan sustigoše ih njihovi progonitelji i povikaše:

„Predaj se, Il'jase! Sad nemaš gdje pobjeći. Pred tobom je rijeka koju ne možeš preći, a iza tebe mi, koji smo ti put presjekli!“

Il'jas, a.s., ništa ne odgovori već skinu pojas sa svog ogrtača i njime udari po rijeci. Rijeka se razdvoji i kroz nju, po suhome tlu, prođoše Il'jas i El'jesea, a.s. Bezbožni progonitelji ostadoše zapanjeni pred ovim čudom.

A onome koji se Allaha boji, On će izlaz naći. (Kur'an, LXV:2)

Il'jas, a.s., savladan umorom, skloni se u jednu pećinu sa El'jeseom, a.s. Molio je Allaha, dž.š., da ga sačuva od toga da ga njegov narod ubije. Nije strahovao za sopstveni život, već je želio da od ovog posljednjeg, velikog grijeha – ubistva pejgambera – budu zaštićeni. Tad mu se ukaza melek Džibril i reče: „Donosim ti radosnu vijest, Il'jase. Gospodar je čuo i primio tvoju dovu!“ Nakon toga Il'jas, a.s., je napustio ovaj prolazni svijet. Kako se sve doista zbilo, Allah najbolje zna. Ono što je potvrđeno vjerodostojnim predajama je činjenica da je vjerovjesničku misiju Il'jasa, a.s., nastavio njegov vjerni saputnik El'jesea, a.s.  

 

Izvor: https://fa.wikipedia.org/wiki/الیاس