Činjenje ružnih djela i raskalašenost
Činjenje ružnih djela i raskalašenost

Činjenje ružnih djela i raskalašenost

Zadovoljavanje nagonskih potreba na ružan i nedopušten način ima za posljedicu nastanak različitih vrsta fizičkih i psihičkih oboljenja, kao i nenadoknadivih šteta za pojedinca I zajednicu, pored toga što je jedna od najvažnijih prepreka na putu stvaranja toplog porodičnog okrilja.

Upravo zbog toga islam savjetuje da se prema suprugama ponaša prikladno – od čega su izuzete pokvarene i raskalašene supruge kao što stoji u časnom Kur’anu:
I (zabranjuje vam se) da im teškoće pričinjavate, s namjerom da nešto od onoga što ste im darovali prisvojite, osim ako budu očito zgriješile.

U Kur’anu se muškarcima preporučuje da budu čestiti i da se čuvaju bluda, kako bi se uspostavila ispravna i čista porodična zajednica, kao što možemo u Kur’anu pročitati o tome:
A ostale su vam dozvoljene, ako želite da im vjenčane darove date i da se njima oženite, a ne da blud činite.

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 114.-115.