Okretanje prema Ahiretu
Okretanje prema Ahiretu

Okretanje prema Ahiretu

Ako čovjek razmisli, shvatit će da ovosvjetske zabave nisu trajne i da su užici na Ovom svijetu kratkotrajni te povezani sa patnjama i neuspjesima, a život na Budućem svijetu je za bogobojazne popraćen vječnim užicima i daleko od svake vrste teškoća i neuspjeha.

Učinak takvog promišljanja je želja za Ahiretom i djelima koja vode u Džennet, kao i okretanje leđa Dunjaluku i zabavama koje odvode u nemar.

Ova činjenica je u Kur’anu ovako predstavljena: Život na Ovom svijetu je samo igra i zabava, a Onaj svijet je, zaista, bolji za one koji se Allaha boje. Zar pameti nemate?

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 36.