Način izražavanja dobročinstva prema roditeljima
Način izražavanja dobročinstva prema roditeljima

Način izražavanja dobročinstva prema roditeljima

Potreba za činjenjem dobra roditeljima usađena je u nutrinu svakog čovjeka i dobročinstvo prema njima predstavlja odgovor, mada neznatan, na mukotrpna zalaganja oca i majke od vremena rađanja djece pa sve do njihovog odrastanja, punoljetnosti pa i nakon toga.

Časni Kur’an o tome kaže:
Čovjeka smo zadužili da roditeljima svojim čini dobro; majka njegova s mukom ga nosi i u mukama ga rađa, nosi ga i doji trideset mjeseci, sve dok on ne dosegne vrhunac snage…

Iz ovog ajeta lahko se može zaključiti da savjest svih ljudi i u svim razdobljima prihvata Božiju preporuku u vezi s dobročinstvom prema roditeljima.

Kur’an časni se izdvaja po tome što je Uzvišeni Bog ovu veoma važnu temu istakao i ponovio u ovoj nebeskoj knjizi i u vezi s načinom činjenja dobra roditeljima dao određene naredbe, od kojih ćemo neke spomenuti.

Izvor: Ahmad Vaezi, Fondacija “Mulla Sadra”, str. 102.-103.