Čovjekova ljepota
Čovjekova ljepota

Čovjekova ljepota

Božiji Poslanik, s.a.v.s., je rekao:

Čovjekova ljepota je njegov jezik (tj. njegove lijepe riječi).

(Buhari, Muslim)