Cvrčak i lisica
Cvrčak i lisica

Cvrčak i lisica

Ezopova basna

Na nekom visokom stablu pjevao cvrčak. Lisica, u želji da ga pojede, smisli ovako: stade nasuprot stablu te se poče diviti njegovu krasnu pjevu i pozivati ga da siđe jer želi vidjeti kolika je to životinja što tako snažno pjeva. Prozrevši njezino lukavstvo, cvrčak otrgnu list i baci ga dolje, a sam ostade sjediti na stablu pa, kada lisica pritrči, reče: „Varaš se, draga moja, ako si pomislila da ću sići. Čuvam se ja lisica od onoga dana kada sam u lisičjem izmetu vidio cvrčkova krila.”

Pouka: Tuđa nesreća uči oprezu razborite ljude.