Devetogodišnjakinja postala hafiza
Devetogodišnjakinja postala hafiza

Devetogodišnjakinja postala hafiza

Maryam Masud Laam je naučila cijeli Kur'an napamet i postala hafiza u devetoj godini svoga života. Poslušajte je kako uči posljednji dio sure Al-Waqi'a (ajeti 75-96).