Dijamanti
Dijamanti

Dijamanti

Dijamant je najtvrđi element poznat čovjeku. Nastao je sabijanjem masa vrućeg tečnog kamena. Ovo se, po mišljenju naučnika, dogodilo prije 100 miliona godina. U to vrijeme postojala je ispod površine zemlje masa vrućeg tečnog kamena. Zemlja je bila u prvom periodu hlađenja i u tom procesu masa tečnog kamena bila je podvrgnuta ogromnoj toploti i pritisku. Odigrali su se izvjesni hemijski procesi u kojima je došlo do formiranja kristaliziranog ugljika kojeg nazivamo dijamant.

Dijamanti su prvo bili pronađeni u riječnim koritima u Indiji. Sredinom XIX stoljeća dijamanti su pronađeni u Africi u naslagama čudne zelenkasto-smeđe gline koja se nalazila kilometrima daleko od riječnih korita. Ovo je dovelo do novog načina traganja za dijamantima – kopanjem.

Pošto je prvi sloj gline uklonjen, utvrđeno je da žuta zemlja prelazi u čvrstu stijenu zelenkasto-plave boje. I u tom sloju nađeni su dijamanti. Danas se vjeruje da su pravi izvori dijamanata krateri ugašenih vulkana. Stijene u vulkanskim otvorima nazivaju se ‘plave stijene’ zbog svoje boje. Stijene koje sadrže dijamante se buše pomoću elekričnih bušilica. Dobiveni materijal se razmekša i drobi sve dok ne ostanu čitavi samo najteži komadi. Te komade nosi struja vode preko gvozdenog stola prelivenog masnoćom. Dijamanti zastanu i zalijepe se za masnu površinu, dok ostali materijal otječe sa vodom.

 

Izvor: Kevser, list za djecu, god. VII, br. 78, NIP Novi Kevser d.o.o., Sarajevo, 2002, str. 14.