Dijete i Internet
Dijete i Internet

Dijete i Internet


1. Educirajte se

Djeca danas odrastaju s računalom. Razumljivo je da u vašoj mladosti nije bilo računala. Stoga je nužno da se educirate o opasnostima koje vrebaju kako bi vaše dijete bez opasnosti moglo iskusiti sve dobrobiti Interneta.

2. Pretražujte Internet zajedno sa svojim djetetom

Korisno je za Vas i Vaše dijete da zajednički otkrivate Internet. Pokušajte zajedno pronalaziti zanimljive, zabavne i korisne web sadržaje. Na taj način ćete sa svojim djetetom graditi odnose međusobnog povjerenja i lakše ćete ga uputiti na određene neprimjerene sadržaje.

3. Ne puštajte malu djecu da surfaju sama

Jednako kao što dijete ne puštate van u kasne noćne sate, ne dopuštajte mu ni da surfa samo.
Kada bi dijete trebalo početi surfati bez roditeljskog nadzora, ili uz ograničen nadzor individualno je i ovisi od djeteta do djeteta, ali definitivno ne prije 12 godina starosti.

4. Razgovarajte s djetetom o Internetu

Odrasli najčešće koriste Internet na poslu ili za skupljanje informacija. Djeca koriste Internet za druge stvari. Pričajte o tome s djetetom.  Zamolite ga da vam pokaže svoje omiljene web lokacije i pitajte ga zašto su mu određene teme i sadržaji uzbudljivi, zanimljivi i privlačni.  Djeca, a poglavito tinejdžeri traže privatnost, ali to ne znači da nemate pravo znati s kim se
dijete druži, kako u stvarnom životu tako i u virtualnom.

 5. Razvijajte Internet bonton

U Internet komunikaciji postoji mnogo pravila lijepog ponašanja. Lako je recimo na chatu, pod zaštitom anonimnosti testirati granice, reći stvari koje nikada ne bismo rekli uživo. Govorite djeci o tome da je važno da se prema drugima ponašaju onako kako bi voljela da drugi postupaju prema njima.

6. Objasnite djetetu važnost čuvanja osobnih informacija

Djecu ste zasigurno poučili da ne razgovaraju sa strancima i da im ne odaju privatne podatke. Isto pravilo vrijedi i na Internetu. Čak i “nevina” pitanja poput “imaš li računalo u vlastitoj sobi” mogu upućivati na zle radnje. Dogovorite se s djecom o važnim stvarima u internetskoj komunikaciji, na primjer, kako se koriste osobni podaci. Mnoge web lokacije zahtijevaju
osobne informacije (autorizaciju) da bi imali pristup izvjesnim sadržajima i uslugama. Takve informacije potrebne su zbog različitih stvari, zbog sigurnosti ili da bi usluge postale dostupne. Važno je da naučite svoje dijete kada smije ostaviti osobne podatke! Najjednostavnije je da se s djetetom dogovorite da ne ostavlja osobne informacije bez vašeg
odobrenja. Tu spadaju: ime i prezime, adresa, škola u koju ide, mail adresa, broj telefona, osobne fotografije…

 

Izvor: pazi-internet.com