Do you like…? – Da li voliš…?
Do you like…? – Da li voliš…?

Do you like…? – Da li voliš…?

Govorni engleski – lekcija 12.

Naučimo govoriti engleski jezik uz pomoć simpatičnog crtanog lika po imenu Gogo!

Do you like birds?

Do you like sausages?

Do you like doughnuts?

Do you like hot dogs?

Do you like burgers?

Da li voliš ptice?

Da li voliš kobasice?

Da li voliš krofne?

Da li voliš hot dog (viršle)?

Da li voliš burgere?

Yes, I do.

No, I don't.

Da, volim.

Ne, ne volim.

 

What do you like?

Šta voliš?

I like sausages.

I like hot dogs and burgers.

I don't like sandwiches.

I don't like ants.

Volim kobasice.

Volim hot dog i burgere.

Ne volim sendviče.

Ne volim mrave.

 

What's that?

It's a cow.

Šta je to?

To je krava.

What are these?

These are sausages.

Šta je ovo?

Ovo su kobasice.

What are those?

Those are ants.

Šta je ono?

Ono su mravi.

 

Look!

Pogledaj(te)!

Shoo!

Iš!